Η πρόσβαση και η χρήση του ιστοχώρου επιτρέπεται μόνο εφόσον αποδέχεστε τους Όρους Χρήσεως που ακολουθούν. Η περιήγηση στον ιστοχώρο καθώς και κάθε άλλη μορφή χρήσης αυτού θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης ή σε περίπτωση που δεν είστε κάτοικος Ελλάδος, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστοχώρο. The access to and the use of this Website are allowed only if you agree to the following Terms and Conditions. The browsing of this Website as well as any other use of it shall be deemed as an unconditional acceptance of the General Terms of Use. In case you do not accept the General Terms of Use or in case you are not a resident in Greece, you are not allowed to use this Website.
         
  >> Αποδέχομαι τους όρους χρήσης   >> I Accept the terms of use  

Copyright ©2004 GENESIS Pharma S.A. | Powered by ChannelDoubler Interactive Media